کیمیا زهرآگین برتر > مقالات در مورد عقرب > زایمان عقرب و روش بچه دار شدن طبیعی -زهرآگین

زایمان عقرب و روش بچه دار شدن طبیعی

عقرب ها زنده زا هستند. با وجود این، برخی محققان عقرب هایی که نوزاد عقرب ها پوشش جنینی ندارند، زنده زا و آنهایی را که پوشش جنینی دارند، تخم زنده زا دانسته اند. عقرب باردار شکمی متورم دارد و در حالت پیشرفته تر بارداری، می توان جنین ها را در دیواره ی جانب شکم، به ویژه در نیمه ی خلفی مزوزوما مشاهده کرد. مدت باروری بسته به نوع عقرب (کژدم)متفاوت و معمولاً بین ۲ تا ۴ ماه است. زمان خروج نوزاد عقرب ها نیز بر اساس نوع رشد جنین از یک ساعت تا ده روز گزارش شده است. عقرب ها معمولاً در فاصله ی نیمه ی تابستان تا نیمه ی پاییز زاد و ولد می کنند.


توضیحات برای عکس ثبت نشده

روش بچه دار شدن عقرب

در مکان های طبیعی یا مصنوعی پرورش عقرب ابتدا، عقرب باردار روی نیمه ی خلفی بدن و پای جلو تکیه می کند و عقرب دم خود را به طور مایل درسمت راست بدن قرار می دهد. نیمه ی جلوی بدن عقرب حدود یک سانتی متر با یک زاویه ی حاده از روی زمین بلند است. انبرک های عقرب با زمین تماس ندارند و انگشتان دست عقرب نیمه باز هستند. و پای جلو ی عقرب از ناحیه ی تی بیا خم شده اند. دراین حالت، دو سرپوش تناسلی عقرب باز می شوند و به طور عمود قرار می گیرند. نوزاد عقرب بدون هیچ انقباض عضلانی قابل مشاهده ای خارج می شود. دو پای جلوی عقرب که از تی بیا خم شده اند، مانند یک حایل نوزاد عقرب را در آغوش می گیرند.نوزاد عقرب اسکرپیو از دم و نوزاد عقرب ادنتوبوتوس ازسرخارج می شود. این قاعده عمومیت دارد .یعنی،نوزادعقرب های تیره اسکرپیونیده از دم و نوزاد عقرب های تیره نوع عقرب بوتیده از سر خارج می شوند. این تفاوت خروج نوزاد عقرب به علت اختلاف در شکل رشد جنینی دو عقرب است.زمان خروج نوزاد عقرب متفاوت است و از چند دقیقه تا چند ساعت طول می کشد. عقرب ها پس از زایمان عقرب در صورت دردسترس نبودن طعمه، اغلب از نوزادعقرب تغذیه می کنند.


هدیه ویژه ما به شما

                                                                                            pdf آموزش درآمد زایی میلیونی از زهر عقرب


چگونگی قرارگیری نوازد عقرب در بغل مادر عقرب به شکلی است که سطح پشتی عقرب به طرف زمین و پاها و دست های نوزاد عقرب به مادرعقرب تکیه دارد و دم نوزاد عقرب به سمت دم مادر عقرب است. عکس این حالت نیزدیده شده است.
نوزاد عقرب به تدریج خود را از سطح شکمی مادرعقرب به سطح پشتی مادر عقرب می کشانند. گاهی نوزاد عقرب ابتدا روی زمین قرار می گرفتند و سپس خود را به پشت مادر عقرب می رساندند. این عمل به کندی صورت می گرفت و گاهی حدود یک ساعت طول می کشید. دراین فاصله نوزاد عقرب روی دست و پای مادرعقرب بین ۵ تا ۱۵ دقیقه استراحت می کردند. وضعیت قرارگیری نوزاد عقرب در سطح پشتی مادرعقرب ثابت نبود و با حرکت تغییر جهت می دادند.

توضیحات برای عکس ثبت نشده

توضیحات برای عکس ثبت نشده

نوزاد عقرب اسکرپیو ۶ تا ۱۰ عدد و بدون پوشش جنینی بودند. در حالی که نوزاد عقرب ادنتوبوتوس حداکثر ۲۶ عدد بودند و همگی پوشش جنینی داشتند.
هر نوزادعقرب پس از پاره کردن پوشش جنینی خود را به سطح پشتی مادر عقرب می کشاند. همان طور که اشاره شد،خروج نوزادان عقرب تک تک و برحسب تیره از جهت سر یا دم عقرب است.
خروج دوتایی نیز دیده شده است که یک نوزاد عقرب از دم و همزمان نوازد عقرب(کژدم) دیگر از سرخارج شده است. تعداد نوزاد عقرب برحسب نوع عقرب متفاوت و از ۶ تا ۹۰ عدد گزارش شده است.

بچه عقرب و نیش آن

  • نوزاد عقرب را لارو می نامندو از همان ابتدا زهرعقرب دارندو تولید زهر میکنند. در مرحله ی اول رشد (لارو) عقرب بدون دهان و مخرج باز است و نوزاد عقرب از ذخیره ی زرده ی موجود در بدن تغذیه می کند. پاهای نوزاد عقرب به جای پنجه، بادکشی دارد که به وسیله ی آن نوزاد عقرب در پشت مادر عقرب قرار می گیرد. مجرای سمی نوزاد عقرب نیز روزنه ی خروج ندارد. کارن ها وخارک های نوزاد عقرب کاملاً شکل نگرفته و پوشش رنگ اصلی را به خود نگرفته است. مرحله ی دوم رشدنوزاد عقرب (پرونمف)،معمولاً پس از یک هفته و با اولین پوست اندازی نوزاد عقرب در پشت مادر عقرب شروع می شود. عقرب ها اگرچه مانند حشرات دگردیسی ندارند، اما برخی اصطلاحات مربوط به مراحل رشد حشرات درباره ی عقرب ها هم به کار می برند.
توضیحات برای عکس ثبت نشده

توضیحات برای عکس ثبت نشده
  • در این مرحله از رشد، نوزاد عقرب شکل کامل تری به خود می گیرد، اما هنوز نوزاد عقرب نسبت به عقرب بالغ اختلاف هایی دارد. این اختلاف ها در تمام پوست اندازی کم و بیش دیده می شود و نسبت به نوع عقرب متفاوت است. مثلاً درعقرب آندرکتونوس  کراسیکودا (عقرب کراسیکودا یک عقرب ایرانی است)با بالا رفتن سن نوزاد عقرب، به تعداد خارک های سیخک بازی تارس پاها اضافه می شود. حفره های تریکوبرتی نیز در مراحل اولیه ی رشد در تمام عقرب ها مثل عقرب گادیم و... بزرگ و به سهولت قابل رؤیت است.
  • در مرحله ی پرونمف نوع عقرب های تیره ی عقرب بوتیده، به جای چهارتریکوبتری در سطح داخلی فمور، سه تریکوبتری دیده می شود که تعداد آن در پوست اندازی بعد عقرب کامل می شود. در مرحله ی سوم رشدعقرب (نمف)که پس از دومین پوست اندازی عقرب است، عقرب شکل کامل تری به خود می گیرد. درمرحله ی نمف، عقرب در سال اول ۴ تا ۵ بار و در سال دوم ۲ بار دیگر برای ادامه ی رشد عقرب پوست اندازی می کند. احتمالاً پوست اندازی عقرب تحت تأثیر نوعی هورمون داخلی است.

  • عقرب ها به طور کل،از دوران نوزادی عقرب تا رسیدن به سن بلوغ عقرب که حدود ۳ سال طول می کشد، ۸ تا ۱۰ بار پوست اندازی می کنند. در مرحله ی بلوغ عقرب ، عمل این هورمون تحت تأثیر هورمون مخالف متوقف می شود .مرحله ی بلوغ درعقرب ماده با رشد کامل و آمادگی عقرب برای جفت گیری و در عقرب نر با پیدایش اندام پاراکسیال آغاز می شود. ظهور و ویژگی های بلوغ درمرحله ی لاروی (نئوتنی)در عقرب ها نادر است.

نوزاد عقرب پس از تولدعقرب و گذراندن مراحل ابتدایی رشدنوزاد عقرب خود در پشت مادر عقرب، با فاصله ی کمی از یکدیگر، به زندگی ادامه می دهند. این امر نشانه ی کم تحرکی نوزاد عقرب است، نه به علت وجود غریزه ی اجتماعی عقرب. عقرب ها در دوران بلوغ نیز در نزدیکی محل زندگی خود به شکار می روند. عقرب ها شب زی هستند. عقرب ها روزها را در مکان های امن، از قبیل شکاف دیوارها، زیر سنگ ها، لای خاشاک و پوست درختان و برگ ها، زیر حصیر و خرده چوب ها (نوع حفار در حفره) به سر می برند و با تاریک شدن هوا،عقرب ها از مکان امن خود برای شکارخارج می شوند.عقرب ها در طبیعت، اکثراً به تنهایی زندگی می کنند، با وجود این، گاهی چند عقرب از یک نوع یا انواع مختلف عقرب در زیر یک سنگ دیده شده است. عقرب ها علاوه بر دشت ،در مناطق کوهستانی هم دیده می شوند. وجود عقرب ها را تا ارتفاع ۳۰۰۰ متری از سطح دریا گزارش کرده اند.

توضیحات برای عکس ثبت نشده
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت کیمیا زهرآگین برتر می باشد.