کیمیا زهرآگین برتر > مقالات در مورد عقرب > طرح پرورش و روش تولیدسم خشک عقرب -زهرآگین

طرح پرورش و روش تولیدسم خشک عقرب

مقدمه

عقرب های ایرانی از دو خانواده عقرب اسکرپیونیده و عقرب بوتیده تشکیل شده اند. عقرب مزوبوتوس اپئوس از خانواده عقرب بوتیده می باشد که در قسمت های مختلف کشور پراکنده شده است . در مورد پراکندگی کلی عقرب های ایران یادآوری این نکته لازم است که شعاع پراکندگی جغرافیایی تیره عقرب بوتیده در ایران (عقرب ایرانی )بیشتر است. تیره عقرب اسکرپیونیده محدود به مناطقی از شهرهای جنوب، جنوب غربی، استان مرکزی و استان آذربایجان، کرمانشاه، کردستان و خراسان می شود،در حالی که انواع مختلفی از جنس های تیره عقرب بوتیده (عقرب ایرانی )از تمام نقاط ایران گزارش شده است. تنوع و پراکندگی وسیع تیره عقرب بوتیده در ایران می تواند نتیجه قدمت بیشتر(عقرب ایرانی) نسبت به تیره عقرب اسکرپیونیده باشد. با توجه به اینکه زهر عقرب مزوبوتوس اپئوس ایرانی مرگ آور می باشد، جداسازی و مطالعه اجزای سمی زهر عقرب مزوبوتوس اپئوس می تواند باعث تهیه پادزهر اختصاصی به منظور ارائه خدمات پزشکی بهتر و مؤثرتر به افرادعقرب گزیدگی شده باشد از ان سو قیمت زهر عقرب بسیار بالاست وانگیزه ی قوی برای کسانی است که مایل به پرورش ان هستند و راه حل مناسبی برای مقابله با مرگ و میر و عوارض وخیم ناشی از این نوع عقرب گزیدگی خواهد بود. اخیرا در مرکز سرم سازی رازی اثر این سم بر روی سیستم تنفسی و قلب بررسی گردید . عمده تاثیر توکسین ها بر روی مسدود کردن کانال های سدیمی، پتاسیمی و کلرایدی می باشد. توکسین های با زنجیره بزرگتر از ۶۰ اسید آمینه بیشتر بر روی کانالهای سدیمی و زنجیره های ۳۰تا ۴۰ اسید آمینه بر روی کانالهای پتاسیم و کلرایدی تاثیر می گذارند. برای تهیه سم خالص تر، از روش تحریک الکتریکی غده سمی نیز استفاده می شود.


توضیحات برای عکس ثبت نشده

هدیه ویژه ما به شما

                                                                                            pdf آموزش درآمد زایی میلیونی از زهر عقرب


روش تولید سم خشک عقرب


«روش های سم گیری از عقرب»

روشهای استخراج زهر عقرب متفاوت بوده که دو روش عمده آن روش شوک الکتریک و روش سایش غدد می باشد. تجربه نشان داده که روش اول مناسب تر بوده و پروتئین های بزرگی همچون موکوها کمتر در زهرعقرب ترشح می شوند.


الف )روش شوک الکتریک :
برای اینکار عقرب زنده رابادوپنس مناسب ازناحیه سر و دم مهار ونیش عقرب را وارد ظرف شیشه ای کوچک می کنند،دوسر الکترود دستگاه الکتروشوک رابرای لحظه ای درطرفین غده سمی عقرب قرارمیدهنددراثرعمل انقباض عضلات وابسته،سم خالص داخل ظرف پاشیده میشود.ترشحات اولیه سم عقرب ،زلال وشفاف است ولی بتدریج کدر و چسبناک میشودکه سم عقرب بامخاط مخلوط شده است.
ب)روش سایش غدد:
دراین روش از بند انتهایی دم عقرب که غده سمی نامیده می شوداستفاده میکنند.برای سم گیری ابتداغده سمی عقرب را ازمحل اتصال باآخرین بنددم قطع میکنندوآنرا شستشومی دهند.سپس دردستگاه های خشک کننده حدود یک ماه قرار می گیرد تا به طورکامل خشک شود،سپس غده هارادرهاون هامیکوبندتاخردشوندوباآب مقطرحل میکنند.محلول رادر سانتریفوژقرارمی دهند تامایع محتوی سم عقرب جدا شود.

توضیحات برای عکس ثبت نشده

توضیحات برای عکس ثبت نشده

دستگاه رباتیک VES-۴
دستگاه رباتیک VES-۴ برای سم گیری از عقرب جمع‌آوری زهر عقرب  برای مصارف مختلف کار خطرناکی است و ممکن است به بهای جان افراد تمام شود. اما محققان به تازگی دستگاهی اختراع کرده‌اند که می‌تواند به راحتی زهر عقرب را بگیرد. دستگاه VES-۴ رباتی برای استخراج و ذخیره سازی زهر عقرب است که می تواند به راه های پر خطر دیگری که توسط دانشمندان طراحی شده است خاتمه دهد. دانشمندان دانشگاه Ben M’sik Hassan II در موروکو تصدیق کردند که این ربات نه تنها عمل استخراج زهرعقرب را با سرعت بیشتری انجام می دهد بلکه این روش ایمن تر نیز است. زهر عقرب در زمینه های مختلف پزشکی از جمله تحقیقات درباره ی سرطان و پیشرفت در زمینه ی داروهای ضد مالاریا کاربرد دارد. روش های برداشت امروزی زهرعقرب بیشتر شامل روش های تحریک الکتریکی و مکانیکی می باشد که با توجه به شوک الکتریکی وارد شده از تجهیزات می تواند برای عقرب ها مرگ آور و برای دانشمندان دردرساز باشد. حال گذشته از آن که صرفا تصور جمع آوری زهر عقرب به اندازه کافی ترسناک و وحشتناک می باشد. دستگاه VES-۴ دستگاه سبک وزنی که توسط Mouad Mkamel و تیم تحقیقاتی وی ساخته شده است رباط قابل حملی است که هم در آزمایشگاه و هم در طبیعت قابلیت کاربرد دارد. این کار با بستن دم کژدم و تحریک الکتریکی جانور برای استخراج زهرعقرب صورت میگیرد که پس از استخراج زهرعقرب را ذخیره مینامید. دستگاه VES-۴ اولین رباطی نیست که توسط دانشمندان پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. توضیحات برای عکس ثبت نشده 


                                                                             «روش کار دستگاه VES-۴ برای استخراج زهر عقرب»
دستگاه VES-۴ بر روی گونه های مختلف عقرب امتحان شده است و از طریق تنظیمات قابل تغییر خود می تواند برنامه ریزی شود که آنها را در حافظه ی خود ثبت نماید. این ربات همچنین یک LED نیز دارد که نام گونه های مختلف را نمایش میدهد.ا ین دستگاه به طور هم‌زمان قادر است زهر چهار عقرب را جمع‌آوری کند. برای این کار، عقرب‌ها را به ردیف کنار هم قرار می‌دهند و با گیره، آنها را ثابت نگه می‌دارند. سپس از الکترودهای ساخته شده برای دادن شوک الکتریکی به عقرب استفاده می‌کنندکه باعث ترشح قطره‌های زهرعقرب می‌شود که آن را در ویال (ظرف محتوی دارو) جمع می‌کنند. محققان از میزان شوک‌های مختلف برای گونه‌های مختلف عقرب استفاده می‌کنند. بعد از اتمام زهرگیری، محققان عقرب را بدون آسیب رها می‌کنند. استفاده از یک کنترل از راه دور مادون قرمز به کاربران امکان می‌دهد که از فاصله‌ای تعیین شده دستگاه را کنترل کنند.


                                                                                      «ولتاژ مناسب برای سم گیری از عقرب» 
مقدار ولتاژ و فرکانس لازم برای تحریک الکتریکی بسته به نوع عقرب متفاوت است. معمولاً ولتاژهای ۶ تا ۱۰ ولت قادر است سم خالص عقرب به صورت شفاف بدست بدهد. در ولتاژهای بالاتر، امکان ترشح مخاط افزایش مییابد. بعضی از افراد در پرورش عقرب با فندک میخواهند زهرگیری انجام دهند که کاملا نادرست میباشد.


                                                                                                                  «نگهداری از سم حاصله »


سم عقرب حاصل ازهریک ازدوروش را می توان درحالت انجمادوخلاء خشک کرده وبصورت پودردرآورد.ازدیسیکاتورنیزبرای خشک کردن محلول سم عقرب می توان استفاده کرد.درین حالت سم خشک شده بصورت کریستال درمی آید.سم های حاصل درشیشه های دربسته و در محلی خشک وتاریک نگهداری می شود.۲الی۴درجه سانتیگراد،درجه حرارت مناسب نگهداری طولانی سم عقرب است.سم گیری باید ازگونه ودرصورت امکان از زیرگونه های یکسان، که همگی متعلق به یک جمعیت ویک ناحیه باشند انجام شود.سم عقرب،ماده ای است پروتئینی،درحالت تازگی و خلوص، شفاف و بیرنگ و با PH برابر خنثی تا قلیایی است. پودر آن سفید تا کرم روشن وکریستال آن زردرنگ است.فراکشن های سمی(Toxic)سم عقرب رامی توان بااستفاده ازروش های الکتروفورز، کروماتوگرافی و همچنین فیلتراسیون روی ژل سفادکس از سم عقرب جدا کرد.وسیع ترین تکنیک مورد استفاده برای خالص سازی توکسین های سم عقرب شامل استخراج محلول سم خام در طی انحلال در آب و سانتریفوژ کردن و به دنبال آن کروماتوگرافی ستونی است. توکسین هاپلی پپتیدهای بازی هستندبنابراین یک رزین تعویض کننده کاتوینی مانند کربوکسی متیل سلولز برای مرحله دوم خالص سازی مناسب و کافی به نظر می رسد ولی معمولاً یک مرحله سوم کروماتوگرافی برای اینکه توکسین هادرشکل هموژن بدست آیند، لازم می شود.

توضیحات برای عکس ثبت نشده

شرایط سم گیری عقرب

«شرایط سم گیری و نگه داری سم » 

زهرمایع کژدم زیر نیم ساعت فاسدمیشود.دمای اتاق درهنگام زهرگیری باید۴درجه باشدوبعداز زهرگیری بایددرفریزر مخصوص آزمایشگاه نگهداری شود.دردمای منفی۸زهر عقرب به مدت زیادتری ماندگارهست.البته بایدپدیده شکست پروتئین راهم کامل اطلاع داشته باشیم واعمال کنیم.سم خشک۲سال ماندگاری دارد.

دمای نگهداری سم خشک C°+۴        دمای نگهداری سم مایع ۸۰-C°              دمای انتقال سم مایع ۲۰-C°

توضیحات برای عکس ثبت نشده

                                                                                            «روش آماده سازی سم خام لیوفیلیزه»

پس از استخراج زهر عقرب توسط روش شوک الکتریکی، آن را لیوفیلیزه نموده و در فریزر نگهداری می شود. سپس برای انجام این کار ابتدا مقداری از پودر لیوفیلیزه سم خام عقرب مزوبوتوس اپئوس که توسط روش تحریک الکتریکی بدست آمده بود در آب مقطر حل و به مدت ۳ ساعت به هم زده می شود. سپس این محلول بمدت ۴۸ ساعت درون کیسه دیالیز و در سردخانه با دمای حدود ۴ درجه سانتیگرادقرار میگیرد. کیسه دیالیز ۳۲ میلی متر جهت این کار استفاده می شود. پس از دیالیز، نمونه مورد نظر بمدت ۱۷ دقیقه در سانتریفوژ SIGMA ۶k۱۵ ساخت کشور آلمان و روتور ۱۲۱۷۲ و با ۱۴۰۰۰ دور در دقیقه و دمای ۴ درجه سانتیگراد سانتریفوژ میشود و قسمت محلول از موکوپروتئین های نامحلول جدا می گردد، حضور موکوپروتئین ها موجب سد شدن ستون ژل خواهد شد. بعد از سانتریفوژ نمودن محلول از فیلتر ۰/۴۵ میکرومتر عبور داده می شود.

موارد استفاده سم عقرب

توضیحات برای عکس ثبت نشده
تحقیقات متعددی جهت بررسی فعالیتهای بیولوژیکی زهر حشرات و خزندگان مختلف بر روی حیوانات آزمایشگاهی انجام شده است و ثابت شده است که تاثیرات زهر عقرب ها بیشتر به پپتیده هایی باوزن پایین است.بررسی زهر عقرب های ایرانی (عقرب ایرانی )و همچنین جداسازی فراکشنهای سمی آنها این امکان رابه محققان خواهددادتا توان با شناخت محل تمرکز فراکشن های سمی دربدن و مسیر توزیع آنها به اقدامات درمانی و طراحی پادزهرهای مناسب دست یابند .

توضیحات برای عکس ثبت نشده
یکی از موثرترین کاربردهای سم عقرب در جهت نابودی حشرات و آفات در بخش کشاورزی است. این امر منجر به کاهش استفاده از مواد شیمیایی در روش های سنتی می شود که براحتی می تواند به حفظ محیط زیست و تعادل اکوسیستم و پایداری حیات کمک کند. از سوی دیگر مطالعات نشان دادسم عقرب در طبیعت تجزیه خواهد شد، بنابر این منجر به تغییر ساختار آب و خاک نشده و نمی تواند به بدن حیوانات و انسان ها راه یابد.تحقیقات نشان داد سم عقرب به عنوان یک آفت کش پتانسیل بالایی دارد. هر ترکیب سمی پپتیدی درون زهرعقرب دارای میلیون ها سال تجربه برای نابودی حشراتی خاص بوده و ممکن است زهر عقرب برای انسان بی خطر باشد، چرا که برای نابودی یک حشره خاص در طبیعت سازگار شده است. از این رو دانشمندان با رمزگشایی این سموم توانستند برخی نسخه هایی را بسازند که مانند نمونه اصل عمل کند، اما هنوز چالش های فراوانی در رابطه با توزیع این سموم میان گیاهان و شناخت بیشتر کاربردهای این سموم در بخش کشاورزی وجود دارد.

توضیحات برای عکس ثبت نشده
سم موجود در نیش عقرب می تواند به سلامت افراد و بهبود زخم آنها کمک کند. بعضی از سم های تولید شده توسط عقرب تنها روی سلول های پستانداران موثر است که احتمالا نوعی مکانیسم دفاعی بوده و می تواند روی انسان نیز موثر باشد. بررسی ها نشان می دهد، سم عقرب می تواند ترکیبات سمی سلول ها را از بین ببرد. به این ترتیب پپتیدی که از زهر عقرب استخراج می شود، برای هدف گیری، درمان و مهار سلول های سرطانی قابل استفاده است و همچنین روغن عقرب.

توضیحات برای عکس ثبت نشده
پژوهشگران اعلام کردند همچنین سم عقرب می تواند جایگزین مناسبی برای داروهای مسکن قوی به منظور کاهش درد بیماران باشد، تحقیقات دانشمندان درخصوص شیوه های نوین ابداع داروهای مسکن جدید با منشأ ترکیبات طبیعی، نشان داد مواد سمی پپتیدی موجود در سم نیش عقرب، در دستگاه عصبی و ماهیچه ای واکنش نشان می دهد. هم اکنون محققان در حال بررسی نحوه تعامل سم عقرب در سطح مولکولی هستند و می کوشند از این طریق مسکن هایی ابداع کنند که همانند ترکیبات طبیعی سم عقرب عمل می کنند. هدف از این تحقیقات تولید داروهایی با منشأ طبیعی و بدون استفاده از ترکیبات مصنوعی به منظور کاهش عوارض جانبی آنها در میان بیماران است که نیش عقرب برای ساخت این ترکیبات دارای پتانسیل بالایی بوده، اما هنوز بسیار ناشناخته است.

دانلود رایگان آموزش درآمد زایی میلیونی از زهر عقرب

مبنا و بنیاد کتاب "ترسناک مُتَمَوِّل" زمانی که هیچگونه مطلبی به فارسی در خصوص زندگی، گونه‌ها، نحوه نگهداری و تکثیر تا زهرگیری و فروش زهرعقرب وجود نداشت توسط آقای مصطفی صفری با توجه به پیشینه تسلط ایشان به زبان انگلیسی از مقالات تخصصی خارجی که توسط اساتید و دانشجویان برتر دانشگاه‌های مطرح دنیا منتشر و تحریر شده بود؛ پایه‌گذاری شد. درعین‌حال چون در مقالات خارجی روی زندگی، گونه‌ها، نحوه نگهداری، پرورش و تکثیر تا زهرگیری عقرب‌های ایرانی هیچگونه تحقیقی انجام نشده است، ایشان تجارب سال‌هائی که پرورش دهنده عقرب بوده‌اند را نیز به این کتاب اضافه کرده تا بتواند از این کتاب به عنوان منبعی کامل و جامع جهت آموزش صفر تا صد نحوه خوراک دهی (feeding) تا نحوه سم گیری (milking) و همچنین فروش زهر عقرب که به عنوان گرانترین مایع جهان شناخته می‌شود، استفاده کرد. درباره خطرناک بودن نیش عقرب، همواره مبالغه‌هایی صورت گرفته است، زیرا از میان هزاران نوع عقرب فقط زهر ۲۵ نوع از آنها در کل دنیا قادر به کشتن انسان است. در این کتاب شما یاد میگیرید که چگونه بر ترس خود از این جانور غلبه کنید تا بتوانید با پرورش، تکثیر، تولید زهر عقرب و فروش آن به شرکت یا لیست خریدارانی که در این کتاب موجود است، روشی مناسب برای تولید ثروت و کسب درآمد از عقرب به دست آورید. با توجه به این حقیقت که هر گالن (حدود ۳/۷ لیتر) زهر عقرب تقربیاً بطور میانگین ۳۹ میلیون دلار قیمت دارد؛ ازاین‌رو زهر عقرب البته بر اساس نوع عقرب و میزان خلوص آن زهر در زمره گران‌ترین مایعات دنیا قرار می‌گیرد. که با یک سرچ ساده‌ی عبارت The most expensive liquid in the world در گوگل میتوانید به این مهم پی ببرید. دستاوردهای نظری و تجربی دانشمندان ثابت می‌کند که سم عقرب داروی اثربخشی درزمینه‌ی پزشکی و درمان بیماری‌ها و همچنین مبارزه با آقات به شمار می‌رود. که در این کتاب شما با کلیه کاربردهای این زهر نیز آشنا می‌شوید. خبر خوب این است که شرکت کیمیا زهرآگین برتر کلیه مراحل و اطلاعات لازم در خصوص پرورش و زهرگیری عقرب را در قالب این کتاب با عنوان "ترسناک مُتَمَوِّل" به شما کاربران گرامی ارائه کرده و خبر بهتر اینکه در حال حاضر شما میتوانید جهت دریافت رایگان این کتاب همین الان از لینک زیر اقدام نمائید. بزودی این کتاب را باید با پرداخت هزینه تهیه فرمائید. ما در این کتاب آموزش صفر تا صد مباحث مربوط به تکثیر، پرورش عقرب و زهرگیری عقرب و تولید زهر و روغن عقرب و همچنین نحوه فروش آنها را ارائه کرده ایم.

توضیحات برای عکس ثبت نشده
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت کیمیا زهرآگین برتر می باشد.